Didgah Login
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 

بسیج ملی کاهش مصرف نمک 6دی ماه الی 15 بهمن ماه 93

خانواده ومصرف نمک:

·         نمک مصرفی خانواده حتما از نوع  یددار تصفیه شده باشد

·         از خرید نمک با عنوان ”صادراتی صنعتی“ و یا ” نمک دریا “ خودداری کنیم.

·        غذای خانواده را با نمک کم تهیه کنیم و از گذاشتن نمكدان  در سفره خودداري کنیم.

معاونت امور بهداشتی

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.