Didgah Login
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 

 

     هفته سلامت - 1 تا 7 اردیبشهت 94

ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره

کلید دوم : موادغذایی خام و پخته را جدا نگهداری کنید.

مرکز بهداشت شرق تهران

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.