دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
کد کاربر
رمز
 

هفته سلامت غلبه بر دیابت ( بخش سوم )

اصول کنترل دیابت :
- تغذیه
 
- ورزش
 
- کنترل استرس
 
- مصرف داروها
 
- اندازه گیری مداوم قند خون
 
- آموزش صحیح
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.