دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
کد کاربر
رمز
 

توصیه های نوروزی

3) جهت پيشگيري از گزیدن حشرات در محيط هاي گرم و مرطوب و استوایی  پشه بند، حشره كش هاي خانگي، پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشيد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>