دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
کد کاربر
رمز
 

هشدار درباره مقاومت آنتی بیوتیکها

 

در حال حاضر درمان بیماری های عفونی مانند سل و ذات الریه بر اثر افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک بسیار دشوار تر از قبل شده است و پیش بینی می شود این امر تا سال 2050 از سرطان قربانیان بیشتری داشته باشد.

آنتی بیوتیکها را خودسرانه مصرف نکنیم و از فرآورده های دامی و کشاورزی بدون آنتی بیوتیک حمایت کنیم.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>