دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
کد کاربر
رمز
 

پیشوای ششم امام صادق علیه السلام فرمودند:

«سه عمل است كه هر كس یكی از آن ها را انجام دهد، خداوند بهشت را برای او لازم شمرده است:

بخشش به هنگام تنگ دستی، گشاده رویی با تمام مردم جهان، و احترام به حقوق مردم

وسائل الشیعه، ج 6، ص 107

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>